Monthly Archives: November 2014

the colour of time

CIMG0513

If you think about time you can not quickly figure out what is the reverse of it and I do not mean going back in time. Mathematics provides a solution, it can write ‘t’ for time and then ‘ 1 / t’ simply is the reverse. This is a known form of physics namely frequency, a number of events per second. Sound has frequency pitch. The frequency of light is color.

They are fast events in short periods of time: sound 40 to 15,000 and light approximately one hundred thousand billion (1014) vibrations per second. Our ear detects events lasting a thousandth of a second and translated them into pitch and then into music or voice . Our eyes see events at the atomic level. If, for example, we look at a wooden clock, the color is a translation of our brains of what happens when light hits the outer layer of wood molecules .

These are moments that can not be measured by our clock but that you can still tilt the time!

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest deel dit

decimaal / duodecimaal

10 urige klok

Waarom rekenen en wegen we decimaal en kijken we klok in het duodecimaal stelsel?

Het gebruik van het 12-tallig stelsel voor uurwerken komt voort uit de deling van een boog in 360 graden (6 * 60 = 360). Wat waarschijnlijk ook geholpen heeft is dat (gelijktijdig) de minuten onder te verdelen zijn in een halvering van 12. Met het verdelen van 60 seconden over een minuut is een seconde ook nog eens gelijk aan 0,1 graad. Dat is dan weer nuttig wanneer je op kaarten de geografische lengte wilt vaststellen, zoals je die vroeger aan de hand van tijdsverschillen moest bepalen: in 24 uur roteert de aarde om haar as, dat is 15 graden (360/24) per uur. Omgekeerd betekent een tijdsverschil van een uur tussen twee plaatsen, een afstand van 15 graden.

De eerste tijdsaanwijzing gebeurde met behulp van zonnewijzers: de schaduw van de pijl verplaatste zich als gevolg van het roteren van de aarde. Kaarsen, zandlopers en andere constructies waren gemeengoed tot Christiaan Huygens het slingeruurwerk bedacht. Tijdens de Franse revolutie ging dat duodecimaal stelsel overigens op de schop: in de meest puriteinse versie van een klok uit dat tijdperk werd een dag verdeeld in 10 uur van elk 100 minuten van elk 100 seconden. Dan is 2,5 uur hetzelfde als 2 uur en 50 minuten in plaats van 2 uur en 30 minuten, best logisch maar afspraken waren met die lui niet te maken. Dit werd al gauw weer “teruggedraaid”.

Over dat terugdraaien hier meer.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest deel dit